Omsorg och stöd

Ibland är omsorg och stöd från andra nödvändigt för ett bra liv, behoven ser olika ut beroende på situation och var man befinner sig i livet. Kommunen erbjuder olika former av råd, stöd och omsorg för barn, ungdomar och vuxna så att alla invånare ska kunna leva ett så självständigt och bra liv som möjligt.

Under rubriken Omsorg och hjälp finns information om äldreomsorg och stöd till personer med funktionsnedsättning. Här finns också information om vilken hjälp du kan få när det gäller ekonomi, familj, familjerelationer, missbruk och våld.

Aktuellt

 • 2017-09-22 Hållbart Arbetsliv i Skaraborg

  Vård- och omsorgsförvaltningen utbildar sig inom Tillämpad Positiv Psykologi

 • 2017-09-20 Fika for Hjo – en mötesplats

  På onsdagar mellan kl. 10.00 – 10.45 är alla Hjobor och Folkhögskolans elever välkomna på gratis fika (kaffe och bulle) i matsalen på Folkhögskolan.

 • 2017-09-04 Hjo-Faller-Ej

  Fallförebyggande rörelser/övningar till musik, man deltar utifrån sin förmåga och det finns alternativa övningar för Dig som vill utföra rörelserna sittande.

 • 2017-03-28 Vad tycker de äldre om äldreboendena 2016?

  Även detta år visar brukarundersökningen "Vad tycker de äldre om äldreomsorgen i Hjo?" att i Hjo trivs de äldre på sina äldreboenden och känner sig både trygga och nöjda med personalens bemötande.

Fler nyheter

Kontakt

Chef Individ-och familjeomsorgStein-Erik Norderhaug 0503-35217Kontakt
Vård och OmsorgschefEva Ulfenborg 0503-35215Kontakt
Visionsymbol
Vård och Omsorgscollege Hjo