Välkommen till skoldatateket

Skoldatateket är en IT-satsning för elever i behov av särskilt stöd. Genom skoldatateket kan elever, vårdnadshavare och pedagoger få stöd och handledning kring digitala lärverktyg.

Enligt skolans styrdokument ska elever erbjudas redskap/verktyg som hjälper dem att lyckas. Ett inkluderande arbetssätt är minst lika viktigt som verktygen.  Med alternativa verktyg som stöd kan elever med läs- och skrivsvårigheter utveckla strategier för att komma vidare i läsutvecklingen. Med tekniska hjälpmedel har skolan möjlighet kunna göra läs- och skrivinlärningen meningsfull, begriplig och hanterbar för elever som har en funktionsnedsättning.

 

 

Kontakt

IT-pedagog Barn och utbildningAnnika Andreasson 0503-351 34Kontakt
SkolbibliotekarieHelena Gericke 0503-351 52Kontakt
SpecialpedagogMaria Junttila 0503-353 43Kontakt

Dokument

Länkar