Barn & utbildning

Hjo kommun strävar efter att erbjuda en förskoleverksamhet och skola som kännetecknas av trygghet, kreativitet, lärande och utveckling. Vi vill ge alla barn och ungdomar goda förutsättningar för det livslånga lärandet.

På dessa sidor hittar du information om all utbildningsverksamhet i Hjo för barn, ungdomar och vuxna. 

I Hjo kommun är det verksamheten Barn och Utbildning som ansvarar för förskoleverksamheten, fritidshem, grundskolan, gymnasieskolan, särskolan och vuxenutbildningen.

Grundskolor, förskolor och fritidshem finns runt om i kommunen. Kommunen har ingen egen gymnasieskola, de flesta av kommunens gymnasieungdomar studerar inom samverkansområdet Gymnasium Skaraborg. Kommunens vuxenutbildning är förlagd till Hjo folkhögskola.

Aktuellt

Fler nyheter

Kontakt

Verksamhetschef barn och utbildningKatarina Levenby 0503-351 81Kontakt

Dokument

Länkar

Visionsymbol