Krisinformation

Luciakröning i Hjo kyrka

Lördagen den 13 december kl. 18.00

Julton i Hjo kyrka

Torsdagen den 18 december kl.19.00

Utställning på Kulturkvarteret Pedagogien

Tecken och rytmer

 • 1
 • 2
 • 3

Aktuellt

 • 2014-12-19 Öppettider i Hjo Stadshus och växel under Jul, Nyår och Trettondagshelgen

  Stadshuset och växelns öppettider.

 • 2014-12-17 Rönnen 14 m.fl.

  Hjo kommun har upprättat ett förslag till detaljplan för Rönnen 14 m.fl. och här finns samrådshandlingarna. Samrådstid: 2014-12-16 t.o.m. 2015-01-26.

 • 2014-12-15 Hjo Kommuns resultat i korthet i jämförelse med Öppna jämförelser Folkhälsa 2009

  Arbetet inom folkhälsoområdet syftar till att skapa förutsättningar för goda levnadsförhållanden och en god hälsa. I detta arbete finns många aktörer som har ansvar för utvecklingen – offentliga och privata sektorn, frivilligorganisationer och inte minst den enskilda människan. Men, kommuner och landsting/regioner har ett omfattande och ett gemensamt ansvar när det gäller att skapa goda levnadsförhållanden för sina invånare. Det är andra gången ”Öppna jämförelser folkhälsa” genomförs i landet. Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har presenterat Öppna jämförelser sedan 2006 inom olika områden.

 • 2014-12-10 Gratifikationer till anställda i Hjo kommun

  Hjo kommun har delat ut gratifikationer till anställda som varit i tjänst i 25 år. Ceremoni hölls på Hotel Bellevue , där alla bjöds på ett trevligt program samt god mat.

 • 2014-12-03 Var med och påverka framtidens kollektivtrafik

  Västra Götalandsregionen bjuder in till medborgardialog i samband med att trafikförsörjningsprogrammet ska uppdateras. Programmet styr hur kollektivtrafiken i Västra Götaland ska utvecklas fram till år 2035.

 • 2014-12-03 Arbete utfört av Naturvårdslaget

  Nya bilder har lagts upp på bildspelet som visar Naturvårdslagets arbete. Du kan bland annat se målningsarbete utfört till flera av kommunens förskolor, soltak till Hammarskolan och breddade spångar vid Hjoåns dalgång. Välkommen att ta del av vad som utförs inom Arbetsmarknadsenheten!

 • 2014-12-01 E-tjänster för Barn och Utbildning

  Nu kan alla ansöka om barnomsorg på nätet

Fler nyheter